OSP Mączniki Ochotnicza Straż Pożarna Mączniki

historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Mącznikach, która była Zakładową Strażą powstała 13.03.1967 roku. Dokumentami stwierdzającymi rok założenia OSP jest protokół założenia oraz lista obecności założycieli.
Na początku było osiemnastu kandydatów z których powołano zarząd OSP w skład którego weszli:

                                                                                     Prezes - Jan Wawrzyniak

                                                                                  Naczelnik - Czesław Głowacki

                                                                              Skarbnik - Bronisław Grześkowiak

                                                                                    Sekretarz - Jan Ladrowski

                                                                                    Gospodarz - Edwart Warot

W miarę upływu czasu następnymi prezesami byli: Kazimierz Moczyński, Jan Kardasz, Stanisław Graczyk, Tadeusz Kowalczyk (obecnie)

  • W 1983r. nasza straż liczyła sobie 46 członków.
  • W roku 1994 a dokładnie 17 grudnia druhowie ZOSP Mączniki zwracają się z prośbą o przeniesienie do straży gminnych.
  • W dniu 21 grudnia 1994r. pan Burmistrz Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej Mieczysław Jacków wraz z Zarządem Miejskim postanowili przejąć zakładową OSP Mączniki do straży gminnej , z dniem 1 stycznia 1995r. W tym dniu OSP Mączniki stała się Ochotniczą Strażą Pożarną w Mącznikach w Gminie Środa Wlkp. Wraz ze strażą, i druhami do Gminy został przekazany sprzęt strażacki.
  • 14 czerwca 1999r. Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mącznikach przekazuje w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej remizę strażacką położoną na terenie gospodarstwa tejże spółdzielni.
  • W latach 1995-1996 z Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. Ochotnicza Straż Pożarna w Mącznikach otrzymała mundury, hełmy, i części do samochodu.