OSP Mączniki Ochotnicza Straż Pożarna Mączniki

Zamówienia publiczne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ GAŚNICZĄ ZE ZBIORNIKIEM ŚRODKA GAŚNICZEGO MINIMUM 1000 LITRÓW DLA JEDNOSTKI OSP W MĄCZNIKACH

1. Ogłoszenie o przetargu - pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami - pobierz

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (edytowalny) - pobierz

4. Informacja z otwarcia przetargu - pobierz

5. Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz